Používané programy-MobilEditForensic.


IIIII

Odkaz na webovou stránku : http://www.mobiledit.com/forensic/


MOBILedit! Forensic.
jedná se o nástroj pro komplexní forenzní zkoumání datového obsahu mobilních telefonů a karet SIM. Mobilní telefon nebo karta SIM jsou připojeny v modu "pouze pro čtení" , ihned je provedena záloha datového obsahu zkoumané stopy v binárním formátu.

MobilEdit Forensic dokumentuje následující položky pamětí:
a) karty SIM
  • Paměť telefonního seznamu
  • Paměť zpráv SMS (včetně smazaných SMS)
  • Paměť sítí (preferované a zakázané)
  • Paměť volaných čísel
b) mobilní telefony
  • Paměť telefonního seznamu
  • Paměť zpráv SMS,MMS, e. mailu
  • souborová struktura
  • kalendář a úkoly

Přehled podporovaných telefonů je uveden zde http://www.mobiledit.com/phones.asp
Pokud máte zájem řešení Mobil Edit Forensic vyzkoušet, lze jej stáhnout z následujícího odkazu http://download.mobiledit.com/mobiledit!/MOBILedit!Forensic.exe

COMPLETE FORENSIC SOLUTION-nabídka česky.pdf